Guide til valg af åndedrætsværn

Guide til valg af åndedrætsværn

Hos Primo Safety forhandler vi et stort udvalg af åndedrætsværn, og i dette indlæg finder du en guide til vores sortiment, så du har de bedste forudsætninger for at vælge den rette beskyttelsesform til dit arbejde.

Når du skal beskytte dig selv og dine medarbejdere med åndedrætsværn, skal du først tage stilling til, hvilken type af åndedrætsværn, der egner sig til netop det arbejde du/I udfører. Her følger derfor fire simple trin, der kan hjælpe dig med at udvælge det rette åndedrætsværn.  

Trin 1: Identificer faren

Udsættes I for dampe, tåge, støv eller luftbårne stoffer i jeres daglige arbejde? Forskellen er, at dampe er små partikler af fordampede/smeltede faste stoffer, tåge er partikler af fordampet væske, støv er faste partikler af forskellig størrelse og luftbårne stoffer er stoffer, der findes naturligt i luften. De forskellige farer kræver selvfølgelig forskelligt åndedrætsværn.  

Trin 2: Identificer smittestoffer

Trin 3: Identificer koncentration og sammenlign med eksponeringsværdi

Her skal man sammenligne forureningskoncentrationen, som arbejderne bliver udsat for med den gennemsnitlige tidslige eksponering. Jo farligere et stof er, jo kortere tid må man selvfølgelig udsættes for det.   

Trin 4: Vælg beskyttelsestype

Her skal man vælge mellem Gas og Damp Filter samt Støv og Aerosol Filtre. Gas og Damp Filtrene inddeles desuden i klasse 1, 2 og 3, alt efter absorptionskapaciteten – om det skal være et lavkapacitetsfilter, et almindeligt kapacitetsfilter eller et højkapacitetsfilter.  

Når du har fundet frem til, hvad dit åndedrætsværn skal beskytte imod, tilbyder vi hos Primo Safety et stort udvalg af åndedrætsværn, bl.a. hel- og halvmasker samt engangsmasker. Vi forhandler også åndedrætsværn med motor, der filtrerer forurenet luft. Nedenfor gennemgår vi kort de forskellige former for masker.

Engangsstøvmasker

Engangsstøvmasker egner sig godt til arbejde med ikke-giftige og ikke-fibrogene stoffer, som fx bomuld og grafit. Engangsstøvmasker kan også beskytte mod giftige stoffer og røg ved arbejde med træ og glasuld (sikkerhedsniveauer FFP1 og FFP2). Engangsstøvmaskerne er ofte udstyret med en fleksibel næseklemme, ventil og strukturkant for øget brugerkomfort.  

Åndedrætsværn, helmasker og halvmasker

Åndedrætsværn, helmasker og halvmasker anvendes ved arbejde, der involverer gasser og dampe, samt store mængder støvpartikler. Uanset om der er tale om en halv- eller helmaske, er den vigtigste egenskab, at masken slutter tæt om ansigtet. Hvis ikke masken slutter tæt, har den ingen funktion.

Åndedrætsmasker med motor

Åndedrætsmasker med motor er udstyrede med en blæser, der blæser luft ind i åndedrætsværnet gennem et filter, hvilket letter åndedrættet. Åndedrætsværn med motor anvendes ved arbejde, der involverer gasser, dampe og partikler.

Alle åndedrætsværn er udstyret med en farvekode, der beskriver hvilket sikkerhedsniveau de falder ind under. Der skal, ved valg af åndedrætsværn, i øvrigt tages hensyn til arbejdets art, og om der ved arbejdet indgår andet udstyr, fx sikkerhedsbriller, hjelm, høreværn eller andet, der kan påvirke funktionen af åndedrætsværnet.

Kontakt os

Har du spørgsmål til, hvilket åndedrætsværn du skal vælge, hjælper vi hos Primo Safety gerne med råd og vejledning. Kontakt os i dag for mere information.

Primo Safety