Åndedrætsmasker med motor

Åndedrætsværn med motor – optimal beskyttelse og fleksibilitet

Arbejder du eller dine medarbejdere i et arbejdsmiljø, hvor der er høj risiko for indånding af skadelige gasser og partikler? Hos Primo Safety finder du et stort udvalg af åndedrætsværn med motor. Se udvalget her, og læs mere om fordelene.

Valg af åndedrætsværn – med motor eller luftforsyning?

Åndedrætsværn med motor vil typisk være den mest egnede beskyttelse til arbejde i moderate koncentrationer af luftforurening og i situationer, hvor arbejdet med skadelige partikler, gasser eller dampe strækker sig over mere end 3 timer.

Åndedrætsværn med motor er fordelagtige, da de filtrerer forurenet luft, uden at det går ud over bevægelsesfriheden og fleksibiliteten. Dermed bliver din mobilitet ikke hæmmet, som det for eksempel er tilfældet med åndedrætsværn med luftforsyning, og masken hæmmer ligeledes ikke produktiviteten. Samtidig yder åndedrætsværn med motor maksimal beskyttelse af luftvejene, øjnene og ansigtet, og motorenheden sikrer en ren luftgennemstrømning.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er muligt at anvende åndedrætsværn med motor, hvis der er under 17 procent volumenprocent ilt i indåndingsluften, hvis luftforureningen forekommer i høje koncentrationer, eller hvis sammensætningen eller koncentrationen af partikler, gasser eller dampe er ukendt eller meget høj. Her vil det være forsvarligt at vælge et trykluftforsynet åndedrætsværn. Denne type åndedrætsværn mindsker dog mobiliteten på grund af luftslangen.

Vælg det rette åndedrætsværn med motor

Det kan have katastrofale følger at vælge det forkerte åndedrætsværn. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvilken slags luftforurening du arbejder. Det er for eksempel ikke ligegyldigt, om du arbejder i aerosoler, dampe, gasser eller i støv og andre partikler. Desuden er koncentrationen af ilt også en afgørende faktor, og ved lave koncentrationer vil åndedrætsværn med motor ikke yde en tilstrækkelig beskyttelse. Valget af åndedrætsværn afhænger altså af farekilderne, og derfor er det afgørende, at du kender til disse på forhånd, inden du køber.

Se udvalget, eller kontakt os for spørgsmål

I webshoppen kan du se vores udvalg af åndedrætsværn med motor. Har du spørgsmål til vores sortiment eller til valg af åndedrætsværn, er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

Der blev ikke fundet produkter, der matcher dit valg.